banner-zhedeПроектування

Висока кваліфікація наших фахівців дозволяє компанії «Генезіс Інжиніринг» виконувати для наших клієнтів весь комплекс науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт – від розробки технічного завдання до постановки на серійне виробництво.
Процес проектування залізничного рухомого складу, як правило включає в себе наступні етапи:

 • визначення техніко-економічних характеристик нового виробу;
 • розробка та узгодження технічного завдання на проектування;
 • розробка ескізного та технічного проекту, створення 3D моделі проекту. Узгодження з замовником;
 • проведення комплексу попередніх розрахунків по виконаній 3D моделі (докладніше див. розділ «Розрахунки»);
 • розробка комплекту конструкторської документації в обсязі достатньому для виготовлення дослідного зразка;
 • розробка проектів технічних умов, експлуатаційної та ремонтної документації.

При необхідності робіт з постановки на виробництво та сертифікації ми проводимо:

 • авторський нагляд при виготовленні дослідного зразка (з подальшим корегуванням технічної документації);
 • участь в розробці програм і методик для проведення випробувань;
 • підготовка матеріалів для сертифікації та затвердження виробу;
 • супроводження випробувань, затвердження та сертифікація виробу;
 • супроводження серійного виробництва.

Переважно нашими замовниками є компанії з країн СНД, а продукція, що ми створюємо – сучасна залізнична техніка для колії 1520 мм.
Розробка технічної документації для даної продукції ведеться відповідно до чинних вимог Єдиної системи конструкторської та технологічної документації (ЕСКД і ЕСТД), інших чинних стандартів.

Також у нас є унікальний досвід в роботі з нормативною документацією та розробці нових одиниць рухомого складу для колії 1435 мм (Західна і Центральна Європа, США, Китай, Іран, ін.), а також для інших типів колії.